Loading...

FEEDBACK HỌC VIÊN

Sự hài lòng của học viên về chương trình là nguồn cảm hứng của chúng tôi
Xem video để biết thêm về chúng tôi.

LIỆU TRÌNH 1 (3 tháng): Xây gốc- bứt tốc giao tiếp

GIAO TIẾP CĂN BẢN - DU LỊCH - CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

1. Tự tin nghe nói 12 chủ đề thông dụng nhất xung quanh cuộc sống hằng ngày

2. Sử dụng thành thạo 800 từ thông dụng và được lặp lại nhiều nhất trong tiếng anh

3. Vận dụng thông thạo 6 thì thông dụng trong Nghe – Nói – Đọc – Viết.

4. Luyện tập hơn 10.000 phút nghe thụ động

5. Thực hành và thực tế hơn 200 giờ trực tiếp trên hệ thống và giáo viên

6. Tương đương với A2 level: https://www.efset.org/vi/cefr/a2/

LIỆU TRÌNH 2 (3 tháng): Giao tiếp cứng, bứt phá IELTS 5.0

NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT

Đây là chương trình nâng cao sau khi các bạn hoàn thành liệu trình 1. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều trò chơi hỗ trợ bạn!!!

Hãy nhanh chóng hoàn thành liệu trình 1 nhé.

1. Tự tin giao tiếp, kể chuyện. giải thích, phỏng vấn, bán hàng bằng tiếng anh

2. Tự tin nghe nói 24 chủ đề thông dụng nhất xung quanh cuộc sống hằng ngày

3. Sử dụng thành thạo 1500 từ thông dụng và được lặp lại nhiều nhất trong tiếng anh.

4. Vận dụng thông thạo 8 thì thông dụng trong Nghe – Nói – Đọc – Viết

5. Luyện tập hơn 20.000 phút nghe thụ động

6. Thực hành hơn 360 giờ level liên tục trên hệ thống

7. Tương đương ½ B1 level: https://www.efset.org/vi/cefr/b1